НЕЙРОХІРУРГІЯ ТА ОНКОЛОГІЯ

Лікування

НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Разом з науковим та технічним прогресом, щоденна практика нейрохірурга-онколога стає дедалі різностороннішою, відповідно вимагаючи від фахівця деталнішого підходу на сучасні виклики в лікуванні пухлинних захворювань центральної та периферійної нервової системи.

 

Основні нарпямки роботи в нейрохірургії:

 • ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

  • Астроцитома

    
  • Гліома та гліобластома

    
  • Гемангіома

    
  • Епендимома

    
  • Епендимобластома

  • Кавернома

    
  • Медулобластома

    
  • Менінгіома

  • Невринома (шваннома)

    
  • Нейробластома

    
  • Олігодендрогліома

    
  • Пінеобластома

    
  • Метастази головного мозку

    
 • ПУХЛИНИ СПИННОГО МОЗКУ

  • Астроцитома

    
  • Гемангіома

    
  • Епендимома

    
  • Менінгіома

    
  • Невринома (шваннома)

  • Метастази спинного мозку

    
 • СУДИННІ ПАТАЛОГІЇ

  • Артеріовенозні мальформації

    
  • Кавернозні ангіоми

    
  • Аневризми

    
  • Гемангіоми

Зазвичай лікар-нейрохірург відповідає за першочерговий, радикальний але один із найефективніших методів лікування пухлин головного або спинного мозку - за хірургічний метод. Повне радикальне видалення злоякісної або доброякісної пухлини показане в більшості випадків, коли пухлина виклакає симптоми і ускладнення, але при цьому знаходиться в доступному розташуванні і має оптимальні для хірургічного втручання розміри.

 

В ХХІ столітті існує багато інноваційних технологій які сприяють зменшенню інвазивності (травматичності) таких оперативних втручань, відповідно зменшуючи реабілітаційний період іноді до 2-3 днів. Також в окремих випадках є альтернативи, коли хірургічне лікування може замінити повністю неінвазивна радіохірургія або променева терапія.

 

Окрім оперативного лікування, нейрохірург також курує і інші процеси: від визначення тільки найнеобхідніших діагностичних досліджень та аналізів для встановлення точного діагнозу, до розробки плану лікування і назначення медикаментозної, променевої терапії або ж їхнього комбінованого варіанту.

 

ОНКОЛОГІЯ

 

Медичні тенденції країн з якісною моделлю охорони здоров’я показують, що найкраще запобігання онкологічних захворювань - це регулярні обстеження організму, так званий «онкоскринінг».

 

Але що робити, коли такі регулярні обстеження не проводились, а діагноз прозвучав неочікувано?

 

Одні із перших етапів, після виявлення пухлинного процесу в організмі, це як правило, первинна консультація онколога, та в подальшому визначення походження пухлини, зокрема її імуногістохімічна верифікація (достовірне визначення клітинного типу пухлини). Вибір лікарем потрібних дообстежень, дозволяють в подальшому визначити тактику лікування і якнайшвидше перейти до її виконання.

 

 • НАПРЯМКИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОНКОЛОГІЇ

  • Рак легенів

    
  • Пухлини шлунково-кишкового тракту

    
  • Рак молочної залози

    
  • Меланома шкіри

    
  • Пухлинні захворювання голови та шиї

    
  • Пухлини сечостатевої системи

    
  • Онкогематологія

Існує декілька типів лікування пухлинних паталогій.

 

Серед них виділяють 3 основні:

 

      1.Хірургічне втручання

 

Можливість хірургічного лікування на першому етапі винзачається онкологом, і в подальшому планується і виконується безпосередньо спеціалізованим хірургом в залежності від локалізації і типу пухлини пухлини.

 

       2. Системна медикаментозна терапія

 

Під цим поняттям слід розуміти внутрішньовенний або пероральний шлях введення препарату, який має токсичну дію і знищує злоякісні клітини та/або блокує їхній поділ.

 

Основні види системної медикаментозної терапії:

- хіміотерапія (індукційна, консулідуюча, передфазна, підтримуюча, радикальна, паліативна та симптоматична)

 

По часу: неоадювантна (до операції), адювантна (після операції).

- таргетна (прицільна) терапія (може включати гормональну та спеціальну хіміотерапію)

- імунотерапія (направлена на вироблення організмом ворожих антитіл до клітин пухлини)

 

     3. Променева терапія

 

Метод лікування котрий частіше за все комбінується з хірургічним та/або медикаментозним.

 

Основа полягає в іонізуючому опроміненні пухлини та оточуючих уражених тканин, або ж її ложі після видалення хірургічним методом зарядженими частинками фотонами, електронами або протонами за допомогою лінійного прискорювача чи протонної терапії.

 

Досвід напрацьований на керівних посадах консиліумів онкологічної спрямованості, де використовується мультидисциплінарний підхід, розширив погляди на виявлення і лікування пухлинних захворювань всього організму. Також вагому роль грає використання останніх міжнародних протоколів лікування NCCN (National Comprehensive Cancer Network) та ESMO (European Society for Medical Oncology) з найвищими показниками доказовості.

 

Не зволікайте з рішенням, звертайтесь до вчасно!