НЕЙРОХІРУРГІЯ ТА ОНКОЛОГІЯ

Пухлини головного мозку: перші кроки в лікуванні, тактика та результативність

Звістка про виявлення пухлини головного мозку може заскочити зненацька будь-кого. Вперше дізнавшись про діагноз, багато хто відчуває розгубленість і нічого не робить. Пам’ятайте, що активні перші кроки можуть бути вирішальними й допоможуть перемогти рак.

 

Перші кроки

 

Що робити, якщо у вас або близької вам людини за даними МРТ діагностовано новоутворення в головному мозку? До якого лікаря необхідно звернутися насамперед? Як дізнатися, чи небезпечною є виявлена пухлина для життя й чи можна від неї вилікуватися?

Це тільки неповний перелік питань, які виникають відразу після виявлення пухлини. Найправильніший крок у такій ситуації – звернутися до нейрохірурга, який спеціалізується на лікуванні пухлин центральної нервової системи. Такий фахівець максимально швидко допоможе встановити остаточний діагноз, вибрати оптимальну лікувальну тактику та своєчасно почати лікування.
 

Висновок МРТ: що означає?

 

«МР картина…» – саме так починаються перші рядки у висновку МРТ-дослідження. Далі зазвичай іде опис отриманого знімка за допомогою спеціальної медичної термінології: кількість, місце розташування в зонах головного мозку й умовні розміри новоутворень. Важливо розуміти, що висновок вказує тільки на перші візуальні ознаки хвороби й не є діагнозом. Для встановлення достовірного діагнозу потрібна подальша оцінка профільного фахівця.
 

Своєчасність звернення

 

У разі виявлення МР ознак вогнищевого ураження головного мозку є кілька днів, щоби вирішити, у який медичний заклад поїхати і в якого фахівця проконсультуватися. Як показує практика, якщо пухлина виявлена випадково – під час планового обстеження або діагностики іншого захворювання, і протікає безсимптомно, то вона не вимагає негайного нейрохірургічного втручання.

За наявності симптомів, що вказують на утворення в головному мозку, а саме: виражені головні болі, запаморочення з нудотою, судомні напади, часткова або повна втрата функцій рухливості, слуху, зору або мовлення, а також у разі опису ознак набряку головного мозку чи інших ускладнень на знімках МРТ, хірургічна допомога може знадобитися негайно.

Якщо ви раніше ніколи не спостерігалися в нейрохірурга, варто звернутися до вашого сімейного лікаря для направлення до нейрохірурга за місцем проживання. Крім того, можна скористатися можливостями інтернету, знайти сайт необхідного лікувального закладу або фахівця й попередньо пройти онлайн-консультацію. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму з описом скарг і додати відсканований МРТ-висновок.

 

Як встановлюють діагноз?

 

За МР-ознаками утворення нейрохірург попередньо встановлює його походження та тип. Для поставлення достовірного діагнозу потрібен аналіз біоматеріалу пухлини. На сьогодні це можна зробити двома найпоширенішими способами:

 
1. Мікронейрохірургічне видалення (радикальна резекція) з подальшим дослідженням видаленої пухлини:

 • визначення типу пухлини під електронним мікроскопом (гістологічне дослідження)
 • визначення антигенів у клітинах пухлини (імуногістохімічний аналіз)
 • визначення чутливості до хіміотерапії (молекулярне профілювання) – у разі потреби.

2. Стереотаксична біопсія об’ємного утворення головного мозку – це менш інвазивна (травматична) процедура, коли пухлину не видаляють, а лише відбирають її зразок.

 

Тактика та методи лікування пухлин головного мозку

 

Подальшу тактику лікування, найбільш оптимальну для пацієнта, вибирає консиліум лікарів. Це так звана онкологічна команда фахівців, або «tumorboard». До неї входять хіміотерапевт, променевий терапевт, радіолог і медичний фізик. Вирішальне слово має нейрохірург-онколог.

Серед методів лікування новоутворень головного мозку виділяють 3 основні:
 
1. Мікронейрохірургічне видалення проводиться задля зниження тиску пухлини на тканини мозку. Хірургічний метод лікування є найефективнішим. Техніку операція вибирають залежно від місця розташування, розміру та виду пухлини.

2. Хіміотерапія спрямована на придушення росту злоякісних клітин і часто доповнює хірургічне втручання. Протипухлинний препарат добирають з урахуванням клітинного складу пухлини, може вводитися внутрішньовенно або в саму пухлину. Разом із хіміопрепаратами для зменшення придушення імунної системи використовується імунотерапія.

Дедалі частіше застосовують цільову, або таргетну хіміотерапію. Вона менш токсична, якщо порівняти з класичною, тому що придушує не самі пухлинні клітини, а блокує утворення білків, ферментів і судин, потрібних для росту пухлини.

3. Променева терапія – обов’язковий компонент лікування в разі виявлення злоякісного утворення в головному мозку, навіть після його хірургічного видалення. Застосовується опромінення низькими дозами всієї голови (дистанційне опромінення) або високими дозами безпосередньо самої пухлини (стереотаксичне опромінення).

 

Яка тактика лікування краща?

 

Найкращою тактикою вважають застосування комплексного лікування, вибір якого залежить від різновиду пухлини. В одних випадках потрібне тільки мікронейрохірургічне видалення пухлини. В інших (частіше в разі високозлоякісних утворень) – проводиться післяопераційне променеве лікування, яке може комбінуватися з хіміотерапією або таргетною терапією. Трапляються й такі пухлини, які не вимагають видалення, коли достатньо тільки спостереження в нейрохірурга.

Внутрішньомозкові пухлини (утворюються в тканині головного мозку)

Найпоширеніша внутрішньомозкова пухлина – це гліома. Вона утворюється з гліальних клітин різного виду, що оточують нервову тканину:

а) Астроцитома – складається з астроцитів – клітин, які не тільки живлять, а й розділяють нейрони один від одного, оберігаючи їх від пошкодження:

 • Пілоцитарна астроцитома (grade l) – найбільш доброякісна й росте найповільніше, має форму вузла й добре лікується.
 • Фібрилярна астроцитома (grade ll) – порівняно доброякісна, повільно росте, у будь-який момент може трансформуватися в злоякісну, не має чітких обрисів, у разі оперативного лікування можливе тільки часткове видалення.
 • Анапластична астроцитома (grade lll) – розростається стрімко, не має чітких меж, характеризується високим ступенем злоякісності.
 • Мультиформна гліобластома (grade lV) – особливо агресивний і найбільш злоякісний вид астроцитом, глибоко проростає в мозкові тканини.

б) Олігодендрогліома – складається з олігодендроцитів, що захищають нейрони, і вважається помірно злоякісною.

в) Епендимома – утворена клітинами, що вистилають шлуночки мозку, у яких утворюється спинномозкова рідина.

г) Кавернозна ангіома – є аномальним скупченням кровоносних судин і складається з їхнього епітелію.

д) Нейробластома – розвивається з нейробластів, або незрілих нервових клітин, у дорослих діагностується вкрай рідко.

Важливу роль у лікуванні таких первинних внутрішньомозкових пухлин, утворених безпосередньо з клітин мозку, відіграє ступінь їхньої злоякісності. У разі низькозлоякісної гліоми або астроцитоми, після мікронейрохірургічного втручання потрібне тільки динамічне спостереження в нейрохірурга. Для лікування високозлоякісної гліоми після операції зазвичай проводиться курс променевої терапії в комбінації з хіміотерапією або таргетною терапією.

Якщо внутрішньомозкова пухлина є метастазом інших пухлинних процесів в організмі, тобто утворена вторинно, вибирають поєднання мікронейрохірургічного, променевого лікування та хіміотерапії. Важливу роль у виборі виду та кількості етапів лікування відіграє основне онкологічне захворювання.

Позамозкові пухлини (розвиваються з мозкових оболонок і черепних нервів)

Серед позамозкових пухлин найпоширенішою є менінгіома. Вона розвивається з клітин оболонок мозку й частіше характеризується повільним ростом.

У разі розростання мієлінової оболонки черепних (частіше слухового нерва) і спинномозкових нервів виникає невринома. Її ще називають шванномою за назвою клітин (шваннівські), з яких вона утворена. Описані пухлини частіше є доброякісними, тому для повного лікування здебільшого достатньо мікронейрохірургічного видалення.

 

Від чого залежить результат лікування?

 

Розташування, розміри та клітинне походження об’ємного утворення головного мозку – це ті чинники, які безпосередньо впливають на результати лікування і якість подальшого життя пацієнта.

Низькозлоякісні пухлини здебільшого прогнозують швидке повернення пацієнта до звичайного повсякденного життя. Високозлоякісні утворення, як правило, ускладнюють план лікування й подальше прогнозування перебігу хвороби.

Мікронейрохірургічне втручання не погіршує й не обмежує фізичний стан пацієнта. А навпаки, спрямоване на швидке та радикальне запобігання таким серйозним наслідкам росту пухлини, як набряк головного мозку, розвиток судомних нападів, нудоти та блювоти, паралічу й багатьох інших. Подолати можливі побічні ефекти променевого лікування або хіміотерапії допомагає супровідна медикаментозна терапія.

Пам’ятайте, новоутворення головного мозку здебільшого піддаються лікуванню в разі виявлення на ранній стадії та своєчасного звернення до нейрохірурга.

Не зволікайте, використовуйте шанс зберегти здоров’я.

Діагнози та напрямки роботи:

 • Астроцитома
 • Гліома та гліобластома
 • Гемангіома
 • Епендимома
 • Епендимобластома
 • Кавернома
 • Медулобластома
 • Менінгіома
 • Невринома (шваннома)
 • Нейробластома
 • Олігодендрогліома
 • Пінеобластома
 • Метастази головного мозку